Informacija statytojui

Pateikiame informacija apie svarbiausius namo statybos etapus.

Šis vadovas parodys, kuriuos etapus mes perimsime ir vykdysime už Jus, o kuriuose be Jūsų
pagalbos ir bendradarbiavimo neapsieisime.

Užsisakykite grunto įvertinimo pažymą. Žinoma, tai kainuos, bet Jūs tiksliai žinosite, kokia yra grunto kokybė, ir išvengsite brangiai kainuosiančių siurprizų.

Pasidomėkite, ar sklypas nėra apsaugos zonoje, pvz., vandens apsaugos zonoje.

Mes patikrinsime turimus dokumentus, brėžinius, išsiaiškinsime Jūsų norus ir pateiksime pasiūlymą.

Radus bendrą sprendimą, ir sutarus dėl darbų užsakymo, pateiksime avansinę sąskaitą, specialisto – statybos darbų
vadovo deklaraciją.

Statytojas turi parengti ir pateikti prašymus prijungti prie inžinerinių kominikacijos tinklų, t.y. elektros tinklų, vandentiekio ar kitų techninių tinklų.

Jei elektros instaliacijos darbus atliks WOLF Haus, tai ir prašymą prijungti prie elektros tinklų pateiks WOLF Haus bendrovė.

Kai tik pervesite užstatą už projektavimo darbus, pateiksime prašymą architektui ir galės įvykti bendras pokalbis su juo.

Architektas parengs visus dokumentus statybos darbų leidimui gauti.

Gavote pagrindinių brėžinių aplanką, dabar atėjo laikas pokalbiui būsimoje statybos aikštelėje.

Mūsų statybos darbų vadovas susisieks su Jumis ir susitars dėl
susitikimo laiko.

Statybos darbų vadovas su Jumis aptars priėjimo kelius prie sklypo,
numatys, kurioje vietoje stovės kranas ir pasitikslins, ar būtina
pasirūpinti eismo uždarymu.

Kartu su statybos darbų vadovu pasižymėsite ir dokumentuose
užfiksuosite namo aukštį sklypo atžvilgiu.

Statybos darbų vadovas patikrins, ar yra kokių apribojimų ar galimų
pažeidimų, kurie galėtų atsirasti montuojant namą. Kalba eina apie esamas komunikacijas, vamzdynus, praėjimą iki
kaimyninio sklypo arba esamą geležinkelio liniją ar oro uostą. 

Jei Jūsų sklypui būtų paskirti apribojimai, tai statybos darbų vadovas
aptars galimą veiksmų planą.

Šiame etape jau reikia turėti statybos leidimą. Jei projektavimo darbus atlieka ne mūsų architektas, prašome atsiųsti statybos leidimą, antspaudu patvirtintus duomenų lapus ir visus su leidimu susijusių dokumentų originalus.

Visus dokumentus atgausite. Mes papildomai pasirašysime ant būtinų
formuliarų (pvz., skelbimas apie statybos darbų pradžią) ir persiųsime
Jums.

Kai turėsite statybos leidimą, mes su Jumis susiderinsime susitikimo laiką ir aptarsime apdailos medžiagų pasirinkimą.

Kartu su mūsų už apdailą atsakinga komanda pasirinksite tikslų WOLF
namo apdailos medžiagų komplektą. Padėsime išsirinkti plyteles, grindų
dangą, sanitarinius įrenginius ir pan. Jei pageidaujate, kad vidaus apdailos darbus atliksime mes.

Šiame etape nebegalima atlikti konstrukcijos pakeitimų, nebegalima
keisti langų padėties.

Atsineškite visų įrenginių, kuriuos Jums įrengs ne WOLF, o kitos
įmonės, projektus ir būtinus dokumentus:

 • Jei pats atliksite elektros instaliacijos darbus, atsineškite elektros
  išvedžiojimo planą (nurodykite kištukinių lizdų, juntukų ir pan.
  padėtį).
 • Šildymo/vėdinimo sistemą įrengs kita įmonė, todėl mums reikia
  visų šildymo ir vėdinimo sistemos įrenginių plano.
 • Sanitarinius įrenginius montuojame ne mes, todėl mums reikia
  gauti duomenis apie įrenginių pobūdį, padėtį ir vamzdynų
  išvedžiojimą.

Kai suderinsime apdailos medžiagas ir darbus, gausite formuliarą, kurį
galėsite pateikti bankui, kai kreipsitės dėl finansavimo.

PAMATŲ NUŽYMĖJIMAS IR PASTATO AUKŠČIŲ MATAVIMAS:
Atlieka statytojas, paprastai rūsio/pamatų rangovas.

Jei šie darbai nebuvo užsakyti įmonėje WOLF, pateikite rūsio arba
perdangos plokštės statytojui apskaičiavimus, projektą ar armatūros
planą.

Plane bus rūsio arba perdangos plokštės išmatavimai, techninės detalės,
nuotekų prijungimo vieta, apkrovos parametrai tolimesnei statybai.

Gavus statybos leidimą atitinkamoje statybos tarnyboje gali tekti pateikti pranešimą apie statybos
pradžią. Mes mielai padėsime Jums užpildyti šį pranešima susitikimo dėl apdailos medžiagų
pasirinkimo metu. Bet pranešimą turi pateikti pats statytojas, o ne WOLF įmonė.

Kad darbas vykdų sklandžiai, reikia tlikti šiuos žingsnius:

Turi būtį įvykdytos Statybos ir namo pristatymo sąlygose aptartos
sąlygos, t.y. turi būti elektros srovė ir vanduo, užpildyta, sutankinta
išlyginta duobė arba pamato plokštė, ant kurios negali būti sniego ar
ledo.

Jei nėra atvesta elektros srovė tai namo montavimas nėra
galimas. Tokiu atveju negalėsime paskirti namo montavimo datos.

Krano aikštelė 8×8 m, lygi, pakankamai sutankinta, žvyruota ir galinti
atlaikyti reikalingo svorio kraną.

Privažiavimas iki pat statybvietės, kuris galės atlaikyti 38 t svorio
sunkvežimį

Jei būtina, reikia pasirūpinti eismo uždarymu ir ženklų pastatymu.
Patarimas: laiku užsisakykite, kad eismas būtų uždarytas. Gali trukti net
keletą savaičių, kol gausite visus būtinus leidimus.

Sutankinti aikštelę aplink pamatą.

Po to, kai mūsų statybos darbų vadovas patikrins rūsio ir/ar pamato  išmatavimus,
perduosime Jūsų namą į gamybą.

Pranešime Jums statybos datą. Taip pat gausite už Jūsų namo statybą
atsakingo statybos darbų vadovo kontaktinius duomenis ir sužinosite,
kas yra Jūsų kontaktinis asmuo įmonėje.

Priklausomai nuo metų laiko statyba galima nuo 6 ar 7 val. ryto.

Mūsų statybos darbų vadovas koordinuoja visų WOLF darbuotojų veiksmus.

Dalinis darbų priėmimas pagal statybos reglamentą.

Po to, kai WOLF suteiks visas paslaugas ir įvykdys visus darbus, Jums dalyvaujant įvyks namo perdavimas.

Bus apžiūrėtas visas statybos objektas ir bus pasirašytas išsamus aktas.

Jei šiame etape dar turėtų būti užbaigti kokie nors darbai ar būsų rasti
trūkumai, tai jie turėtų būti pašalinami per priimtiną terminą.

 

Mūsų WOLF namų statytojams galioja šie garantiniai laikotarpiai:
Namo laikančioms konstrukcijoms suteikiama 30 metų garantija, jei pagal apdailos darbų
sutarties sąlygas aplink namą įrengta nuogrinda. Kitu atveju tik 5 metų garantija.
Stogo čerpėms suteikiama 30 metų garantija (keičiamos pažeistos medžiagos)
Šildymo sistemai suteikiama 5 metų garantija, jei su gamintoju pasirašote techninės
priežiūros sutartį. Kitu atveju tik 2 metų garantija.
Elektros instaliacijai suteikiama 2 metų garantija.